EmilJespersen.dk

Handelsbetingelser

Handelsbetingelser

1. Anvendelse

Følgende forretningsbetingelser anvendes i alle forhold mellem EmilJespersen.dk og den enkelte kunde. EmilJespersen.dk tilbyder primært løsninger til erhvervsdrivende.

2. Produkter

Følgende forretningsbetingelser omfatter alle aftaler med EmilJespersen.dk, herunder bl.a. udarbejdelsen af hjemmesider, webshops, hosting- og mailløsninger, online markedsføring, rådgivning, konsulentbistand, ad-hoc og andre beslægtede ydelser.

3. Indgåelse af aftale

Aftalen mellem parterne indgås ved kundens accept pr. mail eller telefon.

I forbindelse med aftalen er kunden forpligtet til selv, at levere alt relevant materiale (med mindre andet er aftalt), herunder bl.a. hjemmesidetekster, billeder og andet relevant materiale. EmilJespersen.dk forbeholder sig dertil også retten til, at påbegynde oprettelsen af hjemmesiden med midlertidige tekster og billeder, såfremt materialet ikke er fremsendt inden for 10 dage fra aftalens indgåelse.

I forbindelse med aftalen er kunden ligeledes forpligtet til, at opgive korrekt navn, adresse, CVR-nummer, telefon nr. og mailadresse. EmilJespersen.dk forpligter sig til at behandle kundens oplysninger fortroligt.

4. Opsigelse af aftale

Inden for den aftalte periode er aftalen uopsigelig, og gældende for den aftalte periode. Hvis der er aftalt en løsning på enten måneds- eller årlig basis vil denne automatisk blive fornyet medmindre andet er aftalt. Er der eksempelvist indgået en aftale om hosting- og eller vedligeholdelse af en hjemmeside for en periode á 12 måneder, vil aftalen automatisk forlænges med 12 måneder, medmindre EmilJespersen.dk modtager en opsigelse på aftalen.

I tilfælde af kunden ønsker at opsige en aftale indgået med EmilJespersen.dk gøres dette pr. mail til kontakt@emiljespersen.dk senest en måned inden aftaleperioden udløber, medmindre andet er aftalt specifikt i en skriftlig aftale. I tilfælde af opsigelse af aftalen er kunden selv ansvarlig for, at flytte hjemmesiden over til et nyt webhotel, hvori at hjemmesidens indhold er kundens ejendom.

Forudbetalte beløb refunderes ikke.  I tilfælde af at kunden vælger at opsige en aftale med EmilJespersen.dk refunderes forudbetalte beløb ikke, såfremt at arbejdet er igangsat af EmilJespersen.dk. EmilJespersen.dk forbeholder sig også retten til, at fakturere for det resterende aftalte beløb såfremt kunden ønsker at opsige udarbejdelsen af en hjemmeside- eller webshop.

5. Ansvarsfraskrivelse

EmilJespersen.dk fraskriver sig ethvert ansvar for eventuelle forsinkelser, og fraskriver sig ligeledes ansvar for driftstab, tab af arbejdsfortjeneste eller indirekte tab. EmilJespersen.dk er ikke ansvarlig for den data der opbevares på kundens webhotel- eller mail. Derudover fraskriver EmilJespersen.dk sig ethvert ansvar i forbindelse med fejl ved indtastning, samt force majeure forhold eller eventuelle virus eller hackerangreb.

6. Betalingsbetingelser

Priser der fremgår pr. mail, på hjemmesiden, i markedsføringsøjemed eller på eventuelle kontrakter er ekskl. moms. I tilfælde af køb af hosting-, vedligeholdelse eller konsulentydelser vil disse faktureres på en gang. I tilfælde af køb af hjemmeside eller webshop, vil halvdelen af det fulde beløb tilfalde til øjeblikkelig betaling, hvorefter den resterende del faktureres efter projektet er færdiggjort.  I visse tilfælde kan det ligeledes aftales, at det fulde beløb betales inden eller efter opstart af projektet, dette skal dog fremgå skriftligt af aftalen mellem parterne.

7. Afgørelse af tvister

Hvis der opstår uenigheder mellem de to parter, vil enhver tvist blive afgjort i retten jf. dansk lovgivning, såfremt at parterne ikke kan nå til enighed.

Er du klar til at vækste din forretning?

Udfyld kontaktformularen og bliv kontaktet til en uforpligtende snak,  hvor vi gennemgår hvilke muligheder du har for at vækste din forretning.